Funda Index vierde kwartaal 2023 | Verkoopvertrouwen stijgt verder door in aanhoudend krappe woningmarkt

Amsterdam, 16 januari 2023 Uit de funda Index, waarmee het woningplatform elk kwartaal inzichtelijk maakt hoe bezoekers de woningmarkt ervaren, blijkt dat dat het verkoopvertrouwen in de Nederlandse woningmarkt verder is toegenomen. 63% van de ondervraagden is van mening dat het nu een goede tijd is om een woning te verkopen. Vorig kwartaal was dit nog 54%. Daarnaast blijkt uit onder andere een daling in het aantal beschikbare woningen op het platform en de gemiddeld hogere aantal reacties per woning vergeleken met vorig jaar, dat de krapte op de woningmarkt onverminderd aanhoudt.


  • 63% van de ondervraagden denkt dat het nu een goed moment is om te verkopen, ten opzichte van 54% vorig kwartaal en 44% in het vierde kwartaal van 2022.
  • Het vierde kwartaal telde ruim 10.000 minder beschikbare woningen dan dezelfde tijd een jaar geleden.
  • Met 62% blijft de interesse in het verbeteren van het energielabel hoog.

Dalende hypotheekrente stimuleert verkoopvertrouwen

Het verder stijgen van het verkoopvertrouwen kan teruggeleid worden naar verschillende factoren. Zo is de intentie om een huis te kopen 3 procentpunten hoger dan een jaar geleden. Verder is in het vierde kwartaal de hypotheekrente gedaald, en zijn er 12% meer woningen verkocht ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 (te lezen in NVM kwartaaloverzicht). Dit kan een reden zijn waarom er een verschuiving lijkt te zijn in de prijscategorie waarin mensen een huis zoeken. Waar in het vorige kwartaal 22% een voorkeur had voor de categorie 2 tot 3 ton en 22% voor 3 tot 4 ton, is dat in het vierde kwartaal voor de categorie 2 tot 3 ton gedaald naar 18%, en in de categorie 3 tot 4 ton gestegen naar 30%.

Minder beschikbare woningen, en gemiddeld meer reacties

De krapte op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Dit blijkt onder andere uit de stijging van het gemiddelde aantal contactaanvragen per woning in vergelijking met het vierde kwartaal vorig jaar (van ruim 9 naar circa 12). Daarbij zijn er minder beschikbare woningen (102.535) dan een jaar eerder (112.556), en is het aantal nieuwe woningen het hele jaar onder het aantal van 2022 gebleven. In vergelijking met het derde kwartaal van dit jaar verwacht men bovendien in hogere mate dat er over zes maanden weer overboden gaat worden op woningen. ‘Het vierde kwartaal heeft duidelijk een seizoenseffect door de feestdagen’, reageert Joost Dop, CEO van funda. ‘Daarnaast signaleren we een wat afwachtende houding in de markt. Voor een groei van het aantal te plannen nieuwbouwprojecten is perspectief en duidelijkheid nodig. Een demissionair kabinet is dan geen gunstige factor. Gelukkig zien we ook positieve ontwikkelingen. Door het vierde kwartaal heen merken we dat onze bezoekers meer en meer verwachten dat de hypotheekrente verder zal dalen. Dat is ook duidelijk te zien aan het toenemende verkoopvertrouwen en het koopgedrag in vergelijking met vorig jaar.’

Bereidheid verbeteren energielabel blijft op hoog niveau

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de bereidheid om het energielabel te verbeteren nagenoeg onveranderd is. Vorig kwartaal was dit 61%, nu 62%. Wel is er bijna een verdubbeling in het percentage mensen dat het energielabel minder belangrijk vindt, van 8% naar 14%. Joost Dop: ‘Dit kan verklaard worden door de daling van energieprijzen en het ingaan van de nieuwe subsidieregeling voor het verduurzamen van huizen.’

Belangrijkste indicaties per index

Vertrouwen: Het koopvertrouwen neemt 4,6 procentpunt af ten opzichte van een kwartaal eerder (113,2) maar is ongeveer gelijk aan een jaar geleden. 17% van de consumenten vindt dat nu een goed moment is om te kopen. Het verkoopvertrouwen neemt met 3,1 procentpunt toe ten opzichte van een kwartaal eerder (79,9), en is 8,6 procentpunt hoger ten opzichte van een jaar geleden (74,4). 63% van de consumenten vindt de huidige markt goed voor verkoop.

Intentie: De koop- en verkoopintentie nemen af met respectievelijk 3,9 en 4,6, waarbij de koopintentie iets hoger ligt dan een jaar eerder (2,98) en de verkoopintentie vergelijkbaar is met een jaar geleden.

Gedrag: Het koopgedrag (76,1) neemt af met 9,3 punten, maar is nog steeds 16 punten hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder (60,1).

Over de funda Index

De funda Index is gebaseerd op onze unieke datasets. Dit geeft ons actueel inzicht in zowel vraag als aanbod op de Nederlandse woningmarkt. Hiervoor voeren we onder meer gedragsanalyses en maandelijks onderzoek uit onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland (vierde kwartaal N=1877). De index toont daarmee verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Vervolgens zetten we dit af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op  funda.nl/funda-index.

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten