Funda Index tweede kwartaal 2023 | Positief koopvertrouwen bevestigd door toename woningbezichtigingen

Amsterdam, 13 juli 2023 – Funda, het platform waar woningzoekend Nederland het grootste aanbod woningen vindt, maakt elk kwartaal inzichtelijk hoe bezoekers de woningmarkt ervaren.

In het tweede kwartaal van 2023 liet het koopvertrouwen, voor het zevende kwartaal op rij, een stijging zien. De koopintentie liet, na een eenmalige stijging in het vorige kwartaal, in het tweede kwartaal van 2023 een daling zien. Ondanks dat de koopintentie, met als trendbreuk het vorige kwartaal, sinds begin 2022 een daling laat zien, zien we de concurrentie op de woningmarkt toenemen.

Concurrentie op de woningmarkt

De concurrentie wordt gemeten aan de hand van het gemiddelde aantal contactmomenten met makelaars per woning via funda. Na een daling van het aantal contactmomenten in geheel 2022, wordt in de eerste 2 kwartalen van 2023 een stijging waargenomen.

Het gemiddelde aantal aanvragen voor informatie en bezichtigingen per woning nam toe van 11 in het voorgaande kwartaal naar 13 in het tweede kwartaal van 2023. Dit is ook terug te zien in de gepubliceerde transactiecijfers van de NVM. Met een stijging van 20% ten opzichte van het vorige kwartaal, zijn meer consumenten geslaagd in het vinden van een passende woning.

De toename van het aantal contactmomenten per woning is met name zichtbaar in het prijssegment 300.000 - 400.000 euro. De belangstelling voor het midden en hoge segment neemt wat af. Dit wordt onder andere gedreven door de gestegen rente, dit maakt deze woningen voor een kleinere groep consumenten financieel haalbaar.

Uitstellers zinspelen op daling huizenprijzen

Na een eenmalige stijging van de koopintentie in het voorgaande kwartaal, zien we in het tweede kwartaal van 2023 de intentie om binnen drie maanden een huis te kopen, afnemen.

Van de groep respondenten die aangeeft nog even af te wachten, geeft 53% als reden aan dat ze rekening houden met een daling van de huizenprijzen. 32% van deze uitstellers verwacht dat de huizenprijzen met meer dan 5% zullen dalen.

Van de starters geeft 48% aan dat de hogere kosten van levensonderhoud meespelen in hun afweging om het kopen van een huis uit te stellen.

Belangrijkste indicaties per index

Vertrouwen: het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers laat, na een duidelijke toename in de afgelopen anderhalf jaar, dit kwartaal een afvlakking zien. Het koopvertrouwen laat een stijging van 0,4 procentpunt zien ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 24 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022.

Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor verkoop neemt met 1,7 procentpunt toe ten opzichte van het vorige kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2022 neemt het verkoopvertrouwen met 20,8 procentpunt af.

Intentie: De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen ligt 2,0 procentpunt lager dan vorig kwartaal en 4,2 procentpunt hoger dan het tweede kwartaal van 2022. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen neemt met 9,3 procentpunt af ten opzichte van vorig kwartaal en ligt 7,4 procentpunt lager dan in het tweede kwartaal van 2022.

Gedrag: De gedragsindex laat na een opleving in het voorgaande kwartaal een daling van 1,8 procentpunt zien in het tweede kwartaal van 2023. Ondanks dat de concurrentie per woning toeneemt, daalt het absolute aantal individuele consumenten dat contact opneemt met de makelaar voor een woning.

Deze ogenschijnlijke tegenstelling wordt veroorzaakt door een grotere belangstelling voor woningen uit het lagere prijssegment. In het lagere prijssegment betekent dit dat een consument zich relatief op veel woningen oriënteert. De totale vraag over alle prijssegmenten heen neemt af doordat er veel minder interesse is voor het midden en het hoge segment.

Vooruitzichten

Voor de komende maanden verwachten respondenten dat de woningmarkt aantrekkelijker wordt voor kopers. De groep die verwacht dat de markt over zes maanden gunstig is om te kopen, is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgekomen op 30%, versus het huidige koopvertrouwen van 20%. Aan de verkoopkant is het vertrouwen over zes maanden een stuk lager. Het huidige verkoopvertrouwen ligt op 41%, kijkend naar de toekomst denkt slechts 29% van de respondenten dat het over zes maanden een goede tijd is om te verkopen.

Over de Funda Index

Funda helpt gemiddeld 4,1 miljoen woningzoekers per maand bij het vinden van hun nieuwe huis. Daarmee heeft funda een unieke kijk op de wensen van woningzoekend Nederland. Funda deelt deze inzichten, gebaseerd op zoekgedrag, klikgedrag en aanvullende vragen aan platformbezoekers, ieder kwartaal in de Funda Index. De index toont zo verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. De Funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index.

******************

English translation

******************

Funda Index second quarter 2023 | Positive buying confidence confirmed through growing number of viewings

 

Amsterdam, 13 July 2023 – Funda, the platform where house buyers in the Netherlands find the biggest offer of properties, makes an analysis every quarter of how its users experience the housing market.

 

In the second quarter of 2023, buying confidence climbed for the seventh consecutive quarter. Buying intention has been falling since the beginning of 2022. It actually climbed in the first quarter of this year, but dropped again in the second quarter. Despite this latest fall, and the overall declining trend in buying intention, competition in the housing market has increased since the turn of the year.

 

Competition in the housing market

Competition in the housing market is measured by the average number of contacts with agents per property via funda. After a decline in contacts over the whole of 2022, an increase was observed in the first two quarters of this year.

 

The average number of requests for information and viewings per property grew from 11 in the first quarter of 2023 to 13 in the second. This is also reflected in the sales figures published by NVM, the national network of real estate agents. With the 20% growth in Q2 in comparison to Q1, more consumers were able to find a suitable property.

The increase in the number of contacts per property occurred in the €300,000 – €400,000 price segment. Interest in the middle and higher segments actually decreased, partly as a result of rising interest rates, meaning fewer consumers are able to afford to buy in these segments.

 

Delaying buyers point to falling house prices

Following the against-trend rise in buying intention in the first quarter of 2023, in the second quarter the intention to buy a house within three months fell once more.

 

Of the respondents who state that they are delaying buying for the time being, 53% say this is due to falling house prices, with 32% expecting to see a further decline of over 5% in prices in the near future.

 

Among first-time buyers, 48% state that the higher costs of living have played a role in their decision to delay buying. 

 

Most important indications per index

Confidence: After consistently steep increases over the previous year and a half, the confidence that the current market is favourable to buyers climbed less rapidly in the last quarter. Buying confidence in this second quarter grew by 0.4 percentage points on the first quarter, and by 24 percentage points on the second quarter of 2022.

 

The confidence that the current market is favourable to sellers rose by 1.7 percentage points between Q1 and Q2 of this year, but in comparison to a year ago (Q2 of 2022), it fell by 20.8 percentage points. 

 

Intention: The intention to buy a house within three months was 2.0 percentage points lower in this year's second quarter than the first, but 4.2 percentage points higher than in the second quarter of 2022. The intention to sell a house within three months dropped by 9.3 percentage points in Q2 2023 compared to Q1, and was 7.4 percentage points lower this time last year (Q2 2022).

 

Activity: After a hike in the first quarter of this year, the activity index fell by 1.8 percentage points in the second quarter. Despite a rise in the competition per property, the absolute number of individual consumers that contacted an agent about a property declined.

 

This seeming contradiction was caused by a growing interest in properties in the lowest price segment. The total demand, counted across all segments, fell because of a big drop off in interest in the middle and higher segments.

 

The coming months

Respondents predict that the property market will become a better one for buyers in the coming months. 30% expect the market to be favourable for buying in six months' time, against the current buying confidence of 20%. On the sellers' side, confidence in a favourable market in six months is slightly lower, with 29% of respondents believing that then will be a good time to sell. Selling confidence currently stands at 41%.

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten