Funda Index derde kwartaal 2022 | Woonconsument gaat voor zekerheid: liever eerst verkopen, dan pas kopen

·       Prijssegment tot 3 ton meer in trek

·       Significante daling van concurrentie op de koopwoningmarkt

·       Duurzaamheidscriteria belangrijker in zoekgedrag

Amsterdam, 11 oktober 2022 De ingezette temperatuurdaling op de woningmarkt zet voort. Uit de funda Index over het derde kwartaal van 2022 blijkt dat er een afname is in het totaalaantal contactaanvragen via funda per beschikbare woning. Daarmee neemt de concurrentie onder kopers af. Het vertrouwen dat de markt gunstiger wordt voor kopers blijft licht stijgen. Stijgende rentes, inflatie en hogere energiekosten zorgen wel voor terughoudendheid en vooral voor ander zoekgedrag. Voor het eerst sinds de funda Index-metingen geven meer consumenten aan dat zij liever eerst verkopen en daarna pas kopen. Ook wordt er meer gezocht naar woningen in lagere prijscategorieën en speelt duurzaamheid een significant grotere rol.

Eerst verkopen, dan kopen

Voor het eerst sinds de lancering van de funda Index in november 2020 is de groep consumenten die eerst wil verkopen en daarna kopen, groter dan de groep die liever eerst koopt. Een cruciale omslag, zegt Joost Dop, CEO funda: ‘Het is voor verkopers niet meer zo vanzelfsprekend dat een woning snel en fors boven de vraagprijs wordt verkocht. Daarbij hebben doorstromers in de huidige economische omstandigheden waarschijnlijk meer behoefte aan financiële zekerheid voordat zij een grote uitgave doen. Het is nog steeds een heel goede markt om te verkopen. Maar duidelijk wordt wel dat de trend van de afgelopen jaren aan het kenteren is en dat de consument een echte omslag verwacht.’

 

Woningen tot 3 ton meer in trek

Woningen in de prijscategorieën tot €500.000 waren altijd al het populairst op funda. Opvallend aan de cijfers over het derde kwartaal, is de verschuiving binnen deze categorie ten opzichte van het tweede kwartaal. Zo wordt de groep die aangeeft op zoek te zijn naar een woning tussen €100.000 en €300.000 groter terwijl de groep die tussen €300.000 en €400.000 zegt te zoeken, kleiner wordt. Het goedkopere segment wordt dus populairder. In de prijscategorie van 1 tot 3 ton blijft de concurrentie onder kopers op dit moment dan ook groter dan in andere prijscategorieën.

 

Meer focus op duurzaamheid

In vergelijking met voorgaande kwartalen wordt het energielabel van een woning voor consumenten steeds belangrijker. Steeds meer mensen letten in de kenmerken van een woning op funda op het energielabel, of stellen het energielabel in als zoekfilter. In het derde kwartaal werd er 49% vaker gefilterd op energielabel ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vergeleken met vorig jaar is er zelfs een toename van 261% van het aantal keer dat er op energielabel wordt gefilterd.

 

Belangrijkste indicaties per index

·       Vertrouwen: Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor verkoop daalt met 9 procentpunt ten opzichte van vorig kwartaal en met 17 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor koop neemt toe met 7 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal en met 20 procentpunt ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Het vertrouwen dat de woningmarkt over zes maanden gunstiger is voor kopers stijgt hard.

·       Intentie: De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen neemt met 6 procentpunt af ten opzichte van vorig kwartaal, maar ligt nog wel 3 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal van 2021. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen ligt 1 procentpunt lager dan vorig kwartaal en maar liefst 10 procentpunt lager dan het derde kwartaal vorig jaar.

·       Gedrag: Het aantal contactaanvragen via funda met de makelaar door consumenten ligt het derde kwartaal 12 procentpunt lager dan vorig kwartaal en 10 procentpunt lager ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. De seizoensdip in de zomer was dit jaar minder groot. Het gemiddeld aantal contactaanvragen per beschikbare woning neemt met 13% af ten opzichte van vorig jaar en ligt zelfs 31% lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

[Einde bericht]

Niet voor publicatie 

 

Overde funda Index| De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index. De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en consumentenonderzoek op het funda platform. Het onderzoek is in het derde kwartaal van 2022 uitgevoerd onder 2079 consumenten.

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten