Funda Index vierde kwartaal 2021: koopintentie woningzoekers daalt, maar voorzichtig optimisme over de toekomst

-        Koopintentie en zoekgedrag van woningzoekers op laagste punt sinds eerste meting in juli 2020

-        Koopvertrouwen stijgt voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2020

-        Verkoopvertrouwen daalt licht bij afnemend vertrouwen in de verkopersmarkt over zes maanden

18 januari 2022 | Uit de funda Index over het vierde kwartaal van 2021 blijkt dat de huidige koopintentie onder woningzoekers flink is gezakt. Wel gaan consumenten 2022 in met een iets stijgend koopvertrouwen. Deze trend is in september 2021 ingezet en de stijging zet zich gedurende het laatste kwartaal door.  Aan de verkoperskant laat het vertrouwen juist een lichte daling zien, die in de toekomst waarschijnlijk ook doorzet. Het aantal mensen dat over zes maanden een gunstige markt voor verkopers verwacht, is 15% lager ten opzichte van eind 2021. Meer mensen verwachten in de loop van 2022 onaantrekkelijkere verkoopprijzen en hogere rentes.

Joost Dop, CEO funda: ‘Aan de koperskant lijkt er naar de toekomst toe meer optimisme te ontstaan. Voor het eerst sinds de start van onze metingen in juli 2020, zien we een voorzichtige stijging in het koopvertrouwen. Maar relatief gezien blijft dat nog extreem laag: 92% van de consumenten vindt de huidige markt ongunstig voor het kopen van een woning. En dat is ook logisch; de huizenprijzen zijn weer gestegen en er lijkt, zoals de banken voorspellen, niet snel een omslag in de krapte op de woningmarkt te komen. Dat de koopintentie verder wegzakt, is dus ook niet vreemd. Op ons platform zien wij dat minder consumenten actief op zoek zijn naar een woning en minder contact met makelaars opnemen. Dat er iets van groei in koopvertrouwen te zien is, is daarom wel opmerkelijk.’

  

Ongunstigere marktomstandigheden voor verkopers

Consumenten blijven eensgezind in hun standpunt dat de markt op dit moment ongunstig is voor het kopen van een huis en gunstig voor de verkoop van een huis. Opvallend is wel dat de groep consumenten die denkt dat de markt over een half jaar gunstig is voor verkopers, kleiner wordt. Het verkoopvertrouwen over zes maanden ligt 15% lager dan het vertrouwen eind 2021. Waar in het vierde kwartaal van 2021 78% een lage rente verwacht, is dat over zes maanden nog 56%. En de groep die aantrekkelijke verkoopprijzen verwacht, daalt van 68% naar 55%. Ook verwacht men over zes maanden een minder gunstige economische situatie.

 

Kopers wachten af, verkopers gaven gas in december

Waar de intentie om te kopen is afgezakt naar het laagste punt sinds de eerste meting van de funda Index, is de intentie om te verkopen juist gestegen. De lage koopintentie is terug te zien in het gedrag op funda, waar het aantal zoekopdrachten en contactaanvragen met makelaars afnam. Het vierde kwartaal kenmerkt zich vanwege de decembermaand altijd door een seizoensdip, maar deze was in 2021 groter dan voorgaande jaren.

 

[Einde bericht]  

 

 

Niet voor publicatie

 

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index.

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten