Funda Index april: krappe woningmarkt leidt tot lagere koop- én verkoopintentie doorstromers

Ook doorstromers wachten op betaalbaar en geschikt aanbod

Amsterdam, 11 mei 2021 | De huidige woningmarkt is gunstig voor verkopers en toch toont de funda Index al maanden een dalende verkoopintentie. Zo ook in april, na een heel lichte opleving in maart. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat nog maar 23% van de doorstromers liever eerst verkoopt voor ze een ander huis kopen. De meesten willen juist eerst kopen en daarna verkopen – en daar wringt de schoen. In de huidige markt vertaalt zich dit in een relatief lage koopintentie onder doorstromers en het uitstellen van verkoopplannen. Waar starters blijven zoeken, geven de meeste doorstromers aan dat zij pas in beweging komen bij betaalbaar aanbod dat voldoet aan hun specifieke wensen. 

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘We zien dat de koopintentie onder doorstromers een stuk lager is (36%) dan onder starters (50%). Waar starters vaak geen andere keuze hebben dan doorzoeken, kunnen doorstromers kiezen voor uitstel van de plannen of om helemaal niet te verhuizen. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel waarbij doorstromers niks doen omdat ze het aanbod niet geschikt vinden en ondertussen dus zelf een hele hoop aanbod vasthouden. We zien al maanden dat doorstromers liever eerst kopen en daarna pas verkopen, maar sinds begin van het jaar groeit die groep flink. De krappe woningmarkt creëert daardoor niet alleen problemen aan de vraagzijde, maar ook aan de kant van het aanbod.’

Betaalbaar en passend aanbod brengt doorstromer in beweging

De dalende verkoopintentie zet zoals gezegd in april verder door. Belangrijkste achterliggende reden, zo blijkt uit aanvullend onderzoek, is de ongunstige woningmarkt. Een derde van de doorstromers geeft aan dat zij hierdoor nu geen verkoopintentie hebben. Wat bijna de helft van de doorstomers (47%) wél in beweging zou brengen, is een woning die aan hun specifieke woonwensen voldoet. Ook een betaalbare grotere woning (30%), een woning op een specifieke locatie (22%) en een betaalbare kleinere woning (14%) zouden voor meer doorstroom zorgen.

 

Krappe markt meer impact dan de coronacrisis

De krappe woningmarkt blijkt voor alle consumenten van grote invloed op hoe zij zich op de markt bewegen, dit in tegenstelling tot de coronacrisis. Volgens de meerderheid van de consumenten heeft deze geen impact op hun plannen, terwijl de ongunstige markt er juist wel voor zorgt dat men plannen naar voren haalt of uitstelt. Schevernels: ‘We hebben een jaar na de eerste lockdown opnieuw gekeken naar de impact van de coronacrisis op koop- en verkoopplannen en dit vergeleken met de impact van de woningmarkt op diezelfde plannen. Het is opvallend dat 63% van de consumenten aangeeft dat de coronacrisis echt helemaal geen wezenlijke invloed heeft gehad op hun plannen. Voor 31% geldt dat de woningmarkt hun plannen heel erg heeft beïnvloed.’

Vertrouwensindex

- Het verkoopvertrouwen blijft in april stabiel hoog, terwijl het koopvertrouwen flink verder daalt.

- In april 2021 is het vertrouwen dat de markt gunstig is voor koop bijna een kwart lager dan bij de eerste meting van de funda Index in juli 2020.

Intentie-index

- De lichte stijging van de verkoopintentie in maart zet in april niet door waarmee de verkoopintentie weer terug is in de dalende trend.

- De licht dalende koopintentie zet in april verder door, maar blijft een redelijk stabiel beeld tonen.

Gedragsindex

- Na een aantal maanden van stijging neemt de gedragsindex licht af in april, maar blijft die hoger dan in heel 2020.

- Het aanbod en aantal zoekopdrachten nam in april licht af, terwijl de concurrentie per beschikbare woning toenam ten opzichte van maart.

 

[Einde bericht]

-------------

Funda Index April: shortages on housing market lead to lower buying and selling intentions among second-time buyers

Second-time buyers also waiting for suitable and affordable properties

Amsterdam, 11 May 2021 | Although the current housing market is favourable for sellers, the funda Index shows that selling intention has been falling for months. This is also the case in April, after a small blip in March when selling intention rose a little. Additional research shows that only 23% of those wanting to move up the property ladder would prefer to first sell their property before buying another. The majority want to buy first and then sell – and therein lies the problem. In the current market, this means that second-time buyers have a relatively low buying intention and are delaying their plans to sell. While starters keep on searching, most second-time buyers state that they are only interested in houses that are affordable and that satisfy their specific wishes. 

Quintin Schevernels, CEO funda: ‘We can see that the buying intention among second-time buyers (36%) is a bit lower than among starters (50%). While starters often have no choice other than to keep on searching, second-time buyers can delay their plans or simply decide not to move. This creates a vicious circle in which prospective second-time buyers are not doing anything, as they are not interested in what's on offer, and so in turn they are limiting supply by not putting their own houses up for sale. For many months, we've seen that a large number of second-time buyers would rather buy a property first and then sell, but since the turn of the year this group has grown considerably in size. Therefore the housing market shortages are not only causing problems on the demand side, but also in terms of supply.’

 

Suitable and affordable properties needed for second-time buyers

As said, the trend of a declining selling intention continued in April. The biggest cause of this decline, according to additional research, is the unfavourable housing market. A third of potential second-time buyers state that, due to market conditions, they have no intention of selling at the moment. Almost half of second-time buyers (47%) say that what would make them active on the housing market is a property that meets their specific housing needs. Other factors that would spur them into action are a larger, affordable property (30%), a property in a specific location (22%) or a smaller, affordable property (14%).

 

Housing shortage has more impact than corona crisis

The housing shortage has a big influence on how all consumers are active on the market. For the corona crisis this is not the case, however. A majority of consumers say that this crisis has had no impact on their plans, while conversely the unfavourable market has led to consumers either bringing forward or delaying their plans. Schevernels: ‘A year after the first lockdown, we've looked once again at the impact of the corona crisis on buying and selling plans and compared this with the impact of the housing market on these plans. What's striking is that 63% of consumers assert that the corona crisis has had no real influence on their plans, while 31% state that the housing market has greatly influenced their plans.’

Confidence index

- Selling confidence remained high, and stable, in April, while buying confidence dropped significantly.

- In April 2021, the belief that the market is favourable for buyers is almost 25% lower than it was in July 2020, when the funda Index began.

 

Intention index

- The slight increase in selling intention that was seen in March was not repeated in April, meaning that selling intention has returned to a declining trend.

- Buying intention decreased in April, as it did in March, though overall it remains relatively stable.

 

Activity index

- After climbing for a number of months, the activity index dropped slightly in April, but it remains higher than at any time in 2020.

- The number of properties available and the number of searches both reduced a little in April, while the competition per available property was greater than in March.

-------------

Niet voor publicatie

 

Over de funda Index | De funda Index is gebaseerd op gedragsanalyse en maandelijks onderzoek onder de bezoekers van het grootste huizenplatform van Nederland. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het consumentengedrag. Dit zetten we af tegen maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Zo duidt de funda Index de stand van wonend Nederland. De funda Index is te volgen op funda.nl/funda-index. Iedere tweede dinsdag van de maand deelt funda de opvallendste uitkomsten in een persbericht. De resultaten over mei volgen op 8 juni 2021.

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten