Kopers en verkopers houden vertrouwen in woningmarkt ondanks onzekerheid over economie

Amsterdam, 24 april 2020

- For English, please see below -

Onderzoek onder bezoekers van funda tijdens de coronacrisis bevestigt het beeld dat kopers en verkopers vertrouwen blijven houden in de woningmarkt. Dit terwijl meer dan 80% van deze respondenten verwacht dat de Nederlandse economie de komende tijd krimpt. De groep die het juist nu een goed moment vindt om te kopen of verkopen wordt zelfs ten opzichte van eerder onderzoek steeds groter.

 

Motivatie om te kopen of verkopen blijft toenemen

Nederlanders die voor de coronacrisis een huis wilden kopen of verkopen, zijn dit nog steeds van plan, of zijn zelfs gemotiveerder om dit te doen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral zzp’ers en ondernemers zich zorgen maken over hun financiële situatie. Desondanks is ook deze groep overwegend gemotiveerd om hun plannen door te zetten. Wel zijn zij wat terughoudender dan respondenten die in loondienst werken. Ook is opvallend dat er steeds meer mensen zijn die het juist nú een goed moment vinden om een huis te kopen of verkopen. Deze groep is groeiende sinds het begin van de coronacrisis. Een meerderheid van de respondenten geeft aan nog steeds liever eerst een huis te kopen voor ze hun huis verkopen, ongeacht eventuele zorgen over hun financiële situatie.

 

Quintin Schevernels, CEO van funda: “Het is interessant om te zien dat het toch wel negatieve sentiment over de economie niet leidt tot een negatiever sentiment ten aanzien van de woningmarkt. Het toont aan hoe robuust de woningmarkt is. Er is dan ook nog steeds een structureel tekort aan koopwoningen in Nederland met een opgekropte vraag als gevolg daarvan. De crisis verandert daar nu niet veel aan. Bovendien is de rentestand in Nederland nog steeds zeer laag. Deze combinatie lijkt ons de meest aannemelijke verklaring waarom Nederlanders na de eerste schrik vanwege de coronacrisis nog steeds vertrouwen hebben in de woningmarkt, ongeacht eventuele zorgen over de economie of hun financiële situatie.”

 

Kopers blijven bezichtigen

De bezoekersstatistieken van funda bevestigen de uitkomsten van het onderzoek dat kopers en verkopers actief blijven. Eerder bleek al dat het sentiment zich na een kleine dip herstelde.* Die trend zet zich voort. Het aantal bezoekers op het funda-platform blijft toenemen en was de afgelopen week weer hoger dan voor de coronacrisis. Het aantal bezichtigingsaanvragen is de afgelopen weken ook weer toegenomen en daarmee terug op het niveau van voor de coronacrisis.

 

* Dit blijkt uit gebruikersonderzoek op funda in week 12, 14 en 16. Sinds de invoering van de coronamaatregelen onderzoekt funda het sentiment en de verwachtingen onder aspirant-kopers en -verkopers op de woningmarkt in Nederland.

Bijlage: facts & figures

Uitkomsten onderzoek:

 

Platformstatistieken (website en app)

 

Bezoeken op funda (website en app):

Week 12: 15% lager dan in reguliere weken in 2020 (totaal: 12 miljoen)

Week 14: 2% hoger dan in reguliere weken in 2020 (totaal: 14,6 miljoen)

Week 16: 14% hoger dan in reguliere weken in 2020 (totaal: 16,2 miljoen)

 

Onderstaande grafiek laat de cijfers per dag zien; dagen worden daarbij vergeleken met dezelfde dagen uit de eerste tien (reguliere) weken van 2020 voor de coronacrisis.

Aantal contactaanvragen via funda

Week 12: 32% lager dan in reguliere weken in 2020

Week 14: 21% lager dan in reguliere weken in 2020

Week 16: 8% lager dan in reguliere weken in 2020

 

 

Onderstaande grafiek laat de cijfers per dag zien; dagen worden daarbij vergeleken met dezelfde dagen uit de eerste tien (reguliere) weken van 2020 voor de coronacrisis.

Hieronder uitgesplitst per regio:

 

Noord- Brabant

·       Week 12: 35% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 14: 26% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 16: 12% lager dan in reguliere weken in 2020

Amsterdam

·       Week 12: 37% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 14: 27% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 16: 14% lager dan in reguliere weken in 2020

Rotterdam

·       Week 12: 34% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 14: 18% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 16: 8% lager dan in reguliere weken in 2020

Den Haag

·       Week 12: 30% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 14: 23% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 16: 12% lager dan in reguliere weken in 2020

Utrecht

·       Week 12: 32% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 14: 25% lager dan in reguliere weken in 2020

·       Week 16: 6% lager dan in reguliere weken in 2020

 

Onderstaande grafieken laten de cijfers per dag zien; dagen worden daarbij vergeleken met dezelfde dagen uit de eerste tien (reguliere) weken van 2020 voor de coronacrisis.

De ‘coronapeiling’ van funda is opgebouwd uit actuele platformstatistieken van het platform en ingevulde vragenlijsten door websitebezoekers:

-        De eerste peiling van 23 maart is live gegaan op 19 maart 2020, 1450 respondenten vulden de vragenlijst in.

-        De twee peiling van 7 april is live gegaan op 30 maart 2020, 1101 respondenten vulden de vragenlijst in.

-        De derde peiling van 24 april is live gegaan op 13 april, 914 respondenten vulden de vragenlijst in.

 

Niet voor publicatie

Voor meer informatie en een persoonlijke toelichting op de meest recente cijfers en onderzoeksresultaten door CEO Quintin Schevernels kan contact opgenomen worden met funda:

Buyers and sellers maintain confidence in the housing market despite uncertainty about the economy

Amsterdam, 24 April 2020

 

Research on visitors to funda during the corona crisis confirms that house buyers and sellers remain confident in the housing market, despite over 80% of respondents believing that the Dutch economy will contract in the coming months. In fact, the number of buyers and sellers that believe that now is actually a good time to buy or sell is bigger has grown in the last four weeks.

 

Motivation to buy or sell keeps climbing

People in the Netherlands who were planning to buy or sell a house before the corona crisis still plan to do so, or are even more motivated to do so. Our research shows that it is mainly the self-employed (zzp’ers) and entrepreneurs who are worried about their financial situation. The majority of this group are nevertheless motivated to stick to their plan, though they are more hesitant than those who are employees. What is also striking from the research is that there are increasing numbers of people who believe that now is actually a good time to buy or sell. This group has been growing in size since the beginning of the corona crisis. A majority of respondents indicated that they would prefer to buy another house before they sell their existing house, despite potential worries about their financial situation.

 

Quintin Schevernels, CEO of funda: “It's interesting to see that the negative sentiment about the economy has not led to a more negative sentiment about the housing market. This shows how robust the housing market is. There is still a structural shortage of houses for sale in the Netherlands and therefore an unmet demand. The crisis has done little to change this. Furthermore, the interest rates are still very low. For us, this combination seems to be the most likely explanation as to why Dutch people, after the first shock of the corona crisis, retain confidence in the housing market, despite potential concerns about the economy or their own financial situation.”

 

Buyers keep viewing houses

Funda's visitor statistics confirm the findings from the survey: that buyers and sellers remain active. Previously, it was seen that confidence was already recovering after a small dip.* This trend has continued. The number of visitors to the funda platform keeps increasing, and last week's numbers were higher than before the corona crisis. The number of requests for viewings has also increased again in recent weeks, returning to pre-crisis levels.

 

* These are the findings from user research on funda in weeks 12, 14 and 16. Since the introduction of measures to combat coronavirus, funda has carried out a fortnightly study into the feelings and expectations of aspiring house buyers and sellers in the Netherlands.

 

 

 

Appendix: facts & figures

Platform statistics (website and app)

 

Visits to funda (website and app):

Week 12: 15% lower than in normal weeks in 2020 (total: 12 million)

Week 14: 2% higher than in normal weeks in 2020 (total: 14.6 million)

Week 16: 14% higher than in normal weeks in 2020 (total: 16.2 million)

 

The graph below shows the figures per day; days are compared with the same days from the first ten (normal) weeks of 2020, before the corona crisis.

Number of contact requests via funda

Week 12: 32% lower than in normal weeks in 2020

Week 14: 21% lower than in normal weeks in 2020

Week 16: 8% lower than in normal weeks in 2020

 

The graph below shows the figures per day; days are compared with the same days from the first ten (normal) weeks of 2020, before the corona crisis.

Below the figures are split into regional figures:

 

Noord- Brabant

·       Week 12: 35% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 14: 26% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 16: 12% lower than in normal weeks in 2020

Amsterdam

·       Week 12: 37% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 14: 27% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 16: 14% lower than in normal weeks in 2020

Rotterdam

·       Week 12: 34% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 14: 18% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 16: 8% lower than in normal weeks in 2020

The Hague

·       Week 12: 30% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 14: 23% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 16: 12% lower than in normal weeks in 2020

Utrecht

·       Week 12: 32% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 14: 25% lower than in normal weeks in 2020

·       Week 16: 6% lower than in normal weeks in 2020

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Iedere dag brengen we vraag en aanbod van woningen bij elkaar. Daarmee is funda hét platform voor iedereen die op zoek is naar een volgend thuis. We blijven ons platform continu optimaliseren om zowel consumenten als makelaars nóg beter te bedienen. Maar ook met producten, diensten en informatie waarmee we onze bezoekers verder helpen tijdens hun zoektocht naar, en verkoop van, een woning. Sinds de lancering van funda in business (2005) zijn we er ook voor ondernemers die een ruimte zoeken om zakelijke dromen te realiseren. Dit doen we met het meest complete aanbod van (zakelijk) onroerend goed van Nederland.

berichten