Sentiment op de huizenmarkt lijkt zich te herstellen na eerste schrik van de coronacrisis

Amsterdam, 7 april 2020

- For English, please see below -

Sinds de invoering van de coronamaatregelen peilt woningsite funda tweewekelijks het sentiment en de verwachtingen onder aspirant-kopers en -verkopers op de woningmarkt in Nederland.

De verlenging van de beperkende coronamaatregelen en de economische onzekerheid lijken op dit moment geen verdere negatieve effecten te hebben op de woningmarkt. Dit blijkt uit consumentenonderzoek en gebruikersdata van funda.nl. Integendeel, een groeiende groep woningzoekers en -verkopers geeft aan dat zij nog steeds – of zelfs meer – gemotiveerd is om te kopen of verkopen t.o.v. het vorige onderzoek. Een groot gedeelte van de ondervraagden verwacht dat de coronacrisis weinig tot geen impact zal hebben op de markt.

Stijging vertrouwen en bezoek

In vergelijking met de eerste weken na de invoering van de coronamaatregelen is het bezoek op funda.nl weer genormaliseerd en zelfs licht gestegen vergeleken met eerder dit jaar. Er wordt via de site van funda en de app ook weer meer contact opgenomen met makelaars door woningzoekers (+16% t.o.v. twee weken geleden). Wel valt op dat de aanvragen bij makelaars in Noord-Brabant en Amsterdam landelijk gezien iets meer achterblijven t.o.v reguliere weken.

Ook het vertrouwen van woningzoekers en -verkopers is de afgelopen weken toegenomen. Meer mensen dan in het eerdere onderzoek vinden dat het nu een gunstig moment is om een woning te kopen. Dit percentage steeg in de afgelopen twee weken van 23% naar 31%.

Kleine meerderheid verwacht prijsdaling

Hoewel het moeilijk is om in te schatten hoe de markt zich gaat ontwikkelen, geeft een kleine meerderheid (54%) aan dat zij denkt dat de huizenprijzen gaan dalen. In het vorige onderzoek was dit nog 60%.

’We zijn enigszins verrast dat ondanks de verlenging van de coronamaatregelen en de onzekerheid over de economie het sentiment op de huizenmarkt zich positief heeft hersteld in de afgelopen weken. Wij zien dit ook terug in de activiteit op ons platform. Vermoedelijk is men over de eerste schrik heen en is de groep die vreest haar baan of inkomen te verliezen op dit moment relatief klein,’ zegt funda’s CEO Quintin Schevernels.

Bijlage: facts en figures

Motivatie op de woningmarkt

351397 motivatie%20op%20de%20woningmarkt logo 89ee2e large 1586249024

Platformstatistieken (website en app)

 

Bezoeken op funda (website en app):

Week 12: 15% lager dan in reguliere weken in 2020 (totaal: 12 miljoen)

Week 14: 2% hoger dan in regulieren weken in 2020 (totaal: 14,6 miljoen)

 

Onderstaande grafiek laat de cijfers per dag zien; dagen worden daarbij vergeleken met dezelfde dagen uit de eerste tien (reguliere) weken van 2020.

351394 bezoeken%20nederland%20 logo 49d982 large 1586249024

Aantal contactaanvragen via funda

Week 12: 32% lager dan in reguliere weken in 2020

Week 14: 21% lager dan in regulliere weken in 2020

 

Onderstaande grafiek laat de cijfers per dag zien; dagen worden daarbij vergeleken met dezelfde dagen uit de eerste tien (reguliere) weken van 2020

 

351401 contactaanvragen%20nederland logo ada666 large 1586249026

Contactaanvragen uitgesplitst voor regionale dagbladen:

·       Noord- Brabant

Week 12: 35% lager dan in reguliere weken in 2020

Week 14: 26% lager dan in reguliere weken in 2020

 

·       Amsterdam

Week 12: 37% lager dan in reguliere weken in 2020

Week 14: 27% lager dan in reguliere weken in 2020

 

·       Rotterdam

Week 12: 34% lager dan in reguliere weken in 2020

Week 14: 18% lager dan in reguliere weken in 2020

 

·       Den Haag

Week 12: 30% lager dan in reguliere weken in 2020

Week 14: 23% lager dan in reguliere weken in 2020

 

·       Utrecht

Week 12: 32% lager dan in reguliere weken in 2020

Week 14: 25% lager dan in reguliere weken in 2020

 

Onderstaande grafieken laten de cijfers per dag zien; dagen worden daarbij vergeleken met dezelfde dagen uit de eerste tien (reguliere) weken van 2020

351398 contactaanvragen%20noord brabant logo bae1d6 large 1586249024
351396 contactaanvragen%20amsterdam logo ea9478 large 1586249024
351395 contactaanvragen%20rotterdam logo 22751a large 1586249024
351400 contactaanvragen%20den%20haag logo 915cbb large 1586249024
351399 contactaanvragen%20utrecht logo 539a03 large 1586249024

 

De ’coronapeiling‘ van funda is opgebouwd uit actuele platformstatistieken van de woningsite en ingevulde vragenlijsten door websitebezoekers:

-        De eerste peiling van 23 maart is live gegaan op 19 maart 2020. 1450 respondenten vulden de vragenlijst in.

-        De tweede peiling van 7 april is live gegaan op 30 maart 2020. 1101 respondenten vulden de vragenlijst in.

-        De eerstvolgende peiling wordt gepubliceerd op 21 april 2020.

 

--------

Confidence in housing market appears to be recovering after initial shock of coronacrisis

Amsterdam, 7 April 2020

Since the introduction of measures to combat coronavirus, property website funda has carried out a fortnightly study into the feelings and expectations of aspiring house buyers and sellers in the Netherlands.

 

At the moment, the extension of the restrictive measures to combat coronavirus and the economic uncertainty do not appear to have had further negative effects on the housing market, according to a consumer survey and user data from funda.nl. In fact, in comparison to two weeks ago, a growing group of potential house buyers and sellers indicate that they are still just as motivated, or even more motivated, to buy or sell. A large proportion of those surveyed expect that the coronacrisis will have little or no impact on the market.

Growing confidence and number of website visits

In comparison with the first weeks after the introduction of the coronavirus measures, visitor numbers to funda.nl have now recovered, and are actually slightly higher than they were earlier this year. Furthermore, more prospective house buyers contacted estate agents via funda's website and app than two weeks ago (+16%). It is however noticeable that the numbers of requests to estate agents in Noord-Brabant and

Amsterdam have not bounced back as much as in the rest of the country.

Over the last fortnight, the confidence of prospective house buyers and sellers has increased. In the previous study, 23% of people thought that now was a good time to buy. In the latest study this figure has risen to 31%.

Small majority expect price drop

Although it is difficult to assess how the market is going to develop, a small majority (54%) believe that house prices are going to fall, compared to 60% in the previous survey.

’We are quite surprised that, despite the extension of the corona measures and the uncertainty about the economy, confidence in the housing market has recovered in the last couple of weeks. This can be seen from the activity on our platform. It could be that people are now over the initial shock, and the numbers who fear they are going to lose income or lose their job are relatively small at the moment,’ says funda’s CEO Quintin Schevernels.

Appendix: facts & figures

Motivation on the housing market

351477 motivation2 6de81d large 1586274204

Platform statistics (website and app)

 

Visits to funda (website and app):

Week 12: 15% lower than in normal weeks in 2020 (total: 12 million)

Week 14: 2% higher than in normal weeks in 2020 (total: 14.6 million)

 

The graph below show the figures per day; days are compared with the same days from the first ten (normal) weeks of 2020.

351478 visits%20netherlands%202 561e07 large 1586274301

Number of contact requests via funda

Week 12: 32% lower than in normal weeks in 2020

Week 14: 21% lower than in normal weeks in 2020

 

The graph below show the figures per day; days are compared with the same days from the first ten (normal) weeks of 2020.

351474 contact%20request%20netherlands2 0fda0a large 1586274175

Below the figures are split for regional newspapers:

·       Noord- Brabant

Week 12: 35% lower than in normal weeks in 2020

Week 14: 26% lower than in normal weeks in 2020

 

·       Amsterdam

Week 12: 37% lower than in normal weeks in 2020

Week 14: 27% lower than in normal weeks in 2020

 

·       Rotterdam

Week 12: 34% lower than in normal weeks in 2020

Week 14: 18% lower than in normal weeks in 2020

 

·       The Hague

Week 12: 30% lower than in normal weeks in 2020

Week 14: 23% lower than in normal weeks in 2020

 

·       Utrecht

Week 12: 32% lower than in normal weeks in 2020

Week 14: 25% lower than in normal weeks in 2020

 

The graphs below show the figures per day; days are compared with the same days from the first ten (normal) weeks of 2020

351475 noord brabant2 10cbad original 1586274190
351473 amsterdam2 3bb103 large 1586274166
351479 rotterdam2 9cf73d large 1586274445
351480 the%20hague%202 1b4225 original 1586274520
351481 utrecht2 4e4864 original 1586274575

The ’corona survey‘ from funda comprises current platform statistics from the housing site and questionnaires completed by website visitors:

-        The first questionnaire of 23 March 2020 went live on 19 March, and was filled in by 1450 respondents.

-        The second questionnaire of 7 April 2020 went live on 30 March, and was completed by 1101 respondents.

-        The results of the next survey will be published on 21 April 2020.

Niet voor publicatie

Voor meer informatie en een persoonlijke toelichting op de meest recente cijfers en onderzoeksresultaten door CEO Quintin Schevernels kan contact opgenomen worden met funda:

Download PDF
Download PDF
Over Funda

Sinds 2001 heeft funda zich ontwikkeld van marktplaats die vraag en aanbod van woningen bij elkaar brengt, naar hét platform voor iedereen die op zoek is naar zijn volgende thuis. Maar ook met producten, diensten en informatie waarmee we onze bezoekers verder helpen tijdens hun zoektocht naar en verkoop van een woning. Sinds de lancering van Funda in Business (2005) zijn we er ook voor ondernemers die een ruimte zoeken om zakelijke dromen te realiseren. Dit doen we met het meest complete aanbod van (zakelijk) onroerend goed van Nederland.

berichten