Woningaanbieder vertrouwt nog te veel op traditionele media

Amsterdam, 15 juli 2003Uit onderzoek van Interview-NSS uitgevoerd in opdracht van funda blijkt dat particuliere huiseigenaren hun woningen niet altijd op de beste plekken aanbieden. Veel huiseigenaren maken nog steeds gebruik van de traditionele fotopresentatie bij de makelaar en de advertentie in een makelaarskrant om de woning op de markt te brengen. Dit terwijl woningzoekenden zich vooral richten op het internet.

Eerder al meldde funda dat uit onderzoek is gebleken dat voor 40% van de woningzoekenden internet de belangrijkste informatiebron is. Daarna volgen de makelaar (24%), de makelaarskrant (8%) en de regionale krant (5%) als informatiebron voor woningzoekers.

Bij een tweede onderzoek is naar de aanbodzijde van de markt gekeken. Aan particuliere huiseigenaren is gevraagd in welke mate de verschillende media bijdragen aan promotie en verkoop van hun huis. De antwoorden laten zien dat huiseigenaren nu nog vooral gaan voor de traditionele kanalen. De fotopresentatie en de advertentie in de makelaarskrant scoren het best: 71% denkt dat deze middelen een zeer belangrijke bijdrage hebben dan wel goed bijdragen aan promotie en verkoop van het huis. Het bordje ‘te koop’ in de tuin komt met 65% op de derde plaats gevolgd door een advertentie in een regionaal dagblad (63%). Internet scoort iets lager. Van de ondervraagde woningaanbieders gelooft 60% in de bijdrage van dit kanaal. Voor 32% is internet het belangrijkste verkoop- en promotiemedium. 

Beide onderzoeken tonen aan dat er een verschil is tussen de media die ingezet worden om woningen te promoten en media die woningzoekers gebruiken om een woning te vinden. Veel woningaanbieders zijn onbekend met de mogelijkheden van internet voor de promotie van hun woning. De verwachting van funda is dat op korte termijn een omslag zal gaan plaatsvinden waarbij internet een toenemende rol zal krijgen. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de activiteiten van funda.

Meer informatie 

Funda NV
Jeroen Wilhelm
(020) 561 82 08
jeroen.wilhelm@funda.nl

Over Funda

Funda werd in 2001 door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) opgericht met het idee om via een online platform woningvraag – en aanbod online bijeen te brengen en inzichtelijk te maken. In eerste instantie betrof het alleen aanbod van bij de NVM aangesloten makelaars. Later kwam daar ook het aanbod bij van niet bij de NVM aangesloten makelaars. Sinds een aantal jaren exploiteert funda met funda in business ook het leidende platform waar vraag naar en aanbod van bedrijfsonroerend goed elkaar kunnen vinden.

berichten