Funda.nl ook toegankelijk voor mensen met een handicap

Amsterdam, 19 april 2005Funda heeft op een manifestatie van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid een aanmoedigingsprijs ontvangen voor de website funda.nl. Met het toekennen van de aanmoedigingsprijs wil het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT) en Taskforce Handicap en Samenleving Funda prijzen voor haar inspanningen om als grote landelijke (commerciële) website aandacht te schenken aan toegankelijkheid voor het brede publiek en daarbinnen voor mensen met een handicap. "Funda is goed op weg en moet een voorbeeld zijn voor anderen", aldus het LBT.

Funda is erg blij met de aanmoedingsprijs. "We hebben in ons vijfjarig bestaan veel tijd gestoken in de gebruikersvriendelijkheid van onze website. We willen het voor iédereen zo makkelijk mogelijk maken om een huis te bekijken of aan te bieden", aldus funda CEO Marque Joosten. Later dit jaar zal funda haar website laten toetsen om in aanmerking te komen voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

Braille 

Het lezen van websites op internet is in veel gevallen een probleem voor mensen met een visuele handicap. Zij lezen webpagina's met behulp van een zogenaamde braille-leesregel, een apparaat dat onder het toetsenbord wordt geplaatst. De braille-leesregel zet de html-code van de webpagina's om in braille-tekens die als puntjes uit een leesbalk omhoog komen. Dat omzetten van html naar braille levert, door de opbouw van deze html-codes, bij veel sites problemen op voor de leesbaarheid.

Over Drempels weg 

Drempels weg is een project van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT). Deze organisatie wil de maatschappij bewuster maken van het belang van integrale toegankelijkheid en overheid, instellingen en bedrijven stimuleren om infrastructuur, gebouwen, producten en diensten, internet en informatie daadwerkelijk toegankelijk te maken voor iedereen. 'Totale toegankelijkheid voor iedereen!' is het motto, voor dik, dun, oud, jong, lang, kort, gehandicapt of niet. Meer informatie over toegankelijkheid is te vinden op www.lbt.nl en www.drempelsweg.nl.

Voor meer informatie:

funda
Jeroen Wilhelm
Tel. (020) 561 82 08
jeroen.wilhelm@funda.nl

Pleon voor funda
Vries Strookman
Tel. (020) 4874000
vries.strookman@pleon.com

Landelijk Bureau Toegankelijkheid
Esther de Bruijn
Tel. (0346) 590115
e.debruijn@lbt.nl

Over Funda

Funda is niet meer weg te denken van de Nederlandse woningmarkt. Met het meest complete woningaanbod van Nederland, weten miljoenen bezoekers het platform iedere maand te vinden in hun zoektocht naar een passende nieuwe woning. Een belangrijke functie. Daarom loopt funda voorop in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en informatie om haar bezoekers verder te helpen met het kopen, bezitten en verkopen van een eigen woning. En om de makelaar, wiens expertise onmisbaar is, het podium te bieden dat hij of zij nodig heeft om de consument nog beter te ondersteunen.

berichten