Funda en Sanoma Uitgevers bundelen krachten op de woningmarkt

Amsterdam, 23 september 2005In VT Wonen en Eigen Huis & Interieur die vandaag in de winkel liggen, is een nieuw katern opgenomen: TE KOOP. Dit makelaarskatern is het resultaat van de samenwerking tussen funda en de woonbladen van Sanoma Uitgevers. Naast de genoemde maandbladen verschijnt het katern binnenkort ook in More than Classic.

Sinds jaar en dag heeft Sanoma Uitgevers een vooraanstaande positie in het segment van de woonbladen. Voor deze woonbladen werd gezocht naar mogelijkheden om de activiteiten in de vastgoedmarkt uit te breiden. In funda, dat juist zocht naar nieuwe mogelijkheden om zich naast de website ook in andere media te presenteren, heeft de uitgever een prima partner gevonden.

Makelaars kunnen al vanaf 250 euro een woningadvertentie in één van de katernen plaatsen. Ook krijgen zij de mogelijkheid zich middels corporate advertenties tegen aantrekkelijke tarieven in het katern te presenteren. Elk blad heeft het katern vormgegeven in de look and feel van de betreffende titel, zodat het voor de lezer een herkenbaar en vertrouwelijke omgeving blijft.

TE KOOP verschijnt iedere editie in VT Wonen, Eigen Huis & Interieur en in More than Classic.

Meer informatie over de woningen in het katern is te vinden op:

In het katern TE KOOP hebben NVM makelaars een speciale positie.

Voor verdere informatie:
Jeroen Wilhelm (funda)
Tel. (020) 561 82 08
jeroen.wilhelm@funda.nl

Petra Lubbers (Sanoma Uitgevers, Woonbladen)
Tel. (023) 556 46 24
p.lubbers@sanoma-uitgevers.nl

Over Funda

Funda werd in 2001 door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) opgericht met het idee om via een online platform woningvraag – en aanbod online bijeen te brengen en inzichtelijk te maken. In eerste instantie betrof het alleen aanbod van bij de NVM aangesloten makelaars. Later kwam daar ook het aanbod bij van niet bij de NVM aangesloten makelaars. Sinds een aantal jaren exploiteert funda met funda in business ook het leidende platform waar vraag naar en aanbod van bedrijfsonroerend goed elkaar kunnen vinden.

berichten