Funda beschermt consument

Mondige consument is steeds meer partij op woningmarkt

Amsterdam, 5 augustus 2009 - 'funda beschermt makelaars en is hiermee de woningmarkt weinig behulpzaam’. Dit is de stelling die SEO Economisch Onderzoek in een ingezonden stuk in het financieel dagblad van 30 juni verdedigt. De aanleiding hiervoor is de weigering van funda om het woningaanbod van particulieren die via een internetmakelaar worden aangeboden op de site te zetten. Een nogal tendentieuze conclusie van SEO waarmee een onvolledig beeld wordt gegeven van de waarde en de marktpositie van funda. Funda beschermt juist de belangen van de consument. Deze uitspraak doet veel meer recht aan wat wij doen en wat ons succesvol maakt.

Funda doet er alles aan om de kwaliteit van de informatie over aangeboden koopwoningen te bewaken. Betrouwbare informatie is volgens ons de belangrijkste voorwaarde voor een goede marktwerking, waarin niet alleen de makelaars de dienst uit maken, maar ook de mondige consument partij is. Funda werkt sinds 2001 aan het bevorderen van de transparantie op de woningmarkt. In de afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om de plaats op het internet te worden waar vraag en aanbod van vastgoed in Nederland bij elkaar komt. Dat resulteert in gemiddeld ruim 195.000 aangeboden woningen, die door 3,5 miljoen unieke bezoekers per maand worden bekeken. Om de kwaliteit van die informatie zoveel mogelijk te borgen, hebben wij er vanaf het begin voor gekozen om uitsluitend het aanbod te presenteren dat wordt aangeboden door professionele marktpartijen. Zo representeren wij alleen het aanbod van makelaars die georganiseerd zijn in een branchevereniging die stringente kwaliteitseisen oplegt aan haar leden.

Anno 2009 werkt funda samen met de NVM, VGM Nederland, VBO en LMV. Met al deze verenigingen heeft funda duidelijke afspraken over de kwaliteitseisen ten aanzien van de informatie die hun leden op funda tonen. Die regels hebben betrekking op zaken zoals de minimale hoeveelheid informatie die per woning gegeven wordt, de juistheid van de informatie - die in veel gevallen alleen verkregen kan worden d.m.v. een fysiek bezoek van de makelaar aan de woning - en de actualiteit van het aanbod. Funda heeft zich mede om deze reden altijd zeer terughoudend opgesteld om het woningaanbod van niet bij een brancheorganisatie aangesloten makelaars of direct van particulieren over te nemen. Dit geldt nog steeds. Aanbod van particulieren staat niet op funda. De reden hiervoor is, dat wij niet kunnen controleren of de gegevens kloppen.

Deze aanpak is tot op heden succesvol gebleken en wordt overduidelijk gewaardeerd door de consument. En – net als voor elke makelaar, geldt ook bij funda dat de wensen van de consument bepalen wat wij wel en niet doen. Op dit punt komen de belangen van de makelaarsverenigingen en van funda samen. Indien een makelaar namelijk niet voldoet aan de regels of als er aanwijzingen zijn dat een makelaar niet aan de kwaliteitseisen voldoet, dan is funda gerechtigd om de publicatie van de betreffende makelaar op funda stop te zetten. Dit is belangrijk om de kwaliteit te kunnen waarborgen en daarmee in het belang van de woningzoekende consument.

Joep Ketelaar

Over Funda

Sinds 2001 heeft funda zich ontwikkeld van marktplaats die vraag en aanbod van woningen bij elkaar brengt, naar hét platform voor iedereen die op zoek is naar zijn volgende thuis. Maar ook met producten, diensten en informatie waarmee we onze bezoekers verder helpen tijdens hun zoektocht naar en verkoop van een woning. Sinds de lancering van Funda in Business (2005) zijn we er ook voor ondernemers die een ruimte zoeken om zakelijke dromen te realiseren. Dit doen we met het meest complete aanbod van (zakelijk) onroerend goed van Nederland.

berichten