Explosie in bezoekcijfers mobiele platforms van funda

Mobiele websites en apps in mei 2013 bijna 7 miljoen keer gebruikt

Amsterdam, 26 juni 2013 - Het bezoek aan de mobiele platforms van funda is het afgelopen jaar spectaculair gestegen. Op m.funda.nl, m.fundainbusiness.nl en de apps voor iOS en Android kwamen in mei 2013 alleen al bijna 7 miljoen bezoeken. In totaal komt nu 36,5% van het totale aantal bezoeken aan funda via de mobiele platforms. De explosieve groei laat zien dat funda uitstekend inspeelt op de toenemende mobiele informatiebehoefte van internetgebruikers. Funda verwacht zelfs dat eind 2014 meer dan 50% van het totale bezoek uit bezoek aan de mobiele platforms bestaat.

Goed ingespeeld op mobiele ontwikkelingen

Volgens Joep Ketelaar, algemeen directeur van funda, bevestigen de sterke groeicijfers dat funda met zijn dienstverlening goed inspeelt op de veranderende behoeften van internetgebruikers. “Bij de eerste signalen van de mobiele groei zijn we aan de slag gegaan met de bouw van mobiele websites en apps. Inmiddels kunnen bezoekers niet alleen ons woning- en bedrijfsaanbod goed bekijken op mobiele devices, maar ook video’s, 360° foto’s en 3D plattegronden. Ik verwacht dat eind 2014 meer dan de helft van het totale bezoek aan funda via de mobiele platforms verloopt. En waar we echt trots op zijn, is dat de groei van het mobiele gebruik niet ten koste gaat van het bezoek aan onze reguliere website.”  

Contactpersoon
Over Funda

Funda werd in 2001 door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) opgericht met het idee om via een online platform woningvraag – en aanbod online bijeen te brengen en inzichtelijk te maken. In eerste instantie betrof het alleen aanbod van bij de NVM aangesloten makelaars. Later kwam daar ook het aanbod bij van niet bij de NVM aangesloten makelaars. Sinds een aantal jaren exploiteert funda met funda in business ook het leidende platform waar vraag naar en aanbod van bedrijfsonroerend goed elkaar kunnen vinden.

berichten